Tuesday, October 26, 2010

Jalan yang khusus bagi pelajar


Pelajar-pelajar yang sedang berada di universiti-universiti dan fakulti fakulti
tentulah sudah besar, matang, mempunyai kesedaran dan boleh
membezakan di antara buruk dan baik. Begitu juga pelajaran yang diterimanya
membolehkan mereka mengetahui identiti mereka jika mereka mahu dan juga
membolehkan mereka maju ke hadapan jika mereka bergerak.
Segala kerumitan dalam hal ini bukanlah menjadi beban kerajaan sematamata,
bahkan menjadi tanggungjawab pelajar-pelajar juga. Pelajar-pelajar adalah
muda-muda belaka. Mereka hendaklah menyedari secara sungguh-sungguh
bahawa mereka adalah orang Islam yang dijemput untuk hidup di atas muka
bumi ini dengan cara hidup yang bercorak Islam. Hal ini memastikan diri mereka bersemarak dengan api cinta untuk mengetahui apakah sistem yang
menjamin hidup mati mereka dan apakah sifat-sifat nyata yang membezakan
umat Islam, iaitu sifat-sifat yang mesti ada untuk hidup mati identiti Islam.

No comments:

Post a Comment